Onze school

Het geven van onderwijs is meer dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan is eveneens van groot belang.

In de dagelijkse omgang met mensen ontwikkelen kinderen zich in sociaal- en emotioneel opzicht. Onze school levert daar gericht een grote bijdrage aan.

De school is kindvriendelijk maar stelt daarbij duidelijke regels. De omgang van kinderen op onze school onderling en met leerkrachten is op basis van wederzijds respect.

We trachten naar kinderen en ouders toe "open" te zijn. We verwachten dat ook van ouders en kinderen richting de school. Contacten met ouders achten wij van wezenlijk belang. Alleen in goed samenspel met de ouders kunnen wij zorgen voor een positieve aanpak van de leerlingen. Ouderhulp en betrokkenheid bij de school stellen wij dan ook zeer op prijs.