Digitaal geletterde school

OBS Menterhorn is een digitaal geletterde school!

Sinds het schooljaar 2019/2020 werken wij, samen met Basicly, aan de digitale school. Basicly heeft een online platform opgezet voor digitale geletterdheid in het onderwijs. Zij hebben het team op onze school begeleid en getraind om te kunnen werken aan de digitale geletterdheid in de klas.

Digitale Geletterdheid

De leerlingen van nu zijn enthousiast voor al het moois wat ze kunnen doen en maken met digitale middelen. Op obs Menterhorn maken we de leerlingen digitaal geletterd, zodat ze zelfbewuste en mediawijze kinderen worden. Zo zorgen we ervoor dat ze ook online weten wat ze doen en verstandige keuzes maken en niet bezwijken onder online groepsdruk. We willen dat ze online onveilige situaties herkennen en op zo’n moment hulp durven te zoeken.

Voor OBS Menterhorn zijn digitale middelen echt middelen, geen doelen op zich. Digitale middelen helpen je om succesvol te functioneren in de maatschappij.

Digitale geletterdheid krijgt zoveel mogelijk een geïntegreerde plek in de vakken. Door combinaties te maken met het bestaande onderwijs wordt het een zinvol middel. Zo leggen leerlingen sneller verbanden met de praktijk. De leerkrachten van obs Menterhorn werken zoveel mogelijk leerling gestuurd en coachend. Het begint met de leerkracht die nieuwe kennis, vaardigheden en perspectieven aanbiedt passend bij de leeftijd en het kunnen van de leerling. Dit staat voorop in de lagere groepen. Jonge kinderen maken we nieuwsgierig en zelf ontdekkend. In de hogere groepen werken we aan de online weerbaarheid. Zo leren ze zich bewust en veilig uit te drukken met digitale middelen. Bijvoorbeeld met het maken van presentaties en websites.

Leerlingen worden bij obs Menterhorn actief betrokken. We vragen ze om digitale zaken uit te leggen aan de leerkracht en de rest van de klas, want je bereikt meer door het samen te doen. Op deze manier groeien de leerkrachten met de leerlingen mee. Leerlingen zijn hierdoor ook gemotiveerder.