Schoolgids

Onze schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouder/verzorgers van nieuwe leerlingen. In deze gids proberen we u een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan ouders/verzorgers helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kind(eren). In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

U maakt een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wij zijn ons er van bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u alle verdere informatie te verschaffen. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk alle belangrijke onderwerpen in deze gids te beschrijven.

Naast de algemene informatie in deze schoolgids wordt jaarlijks een kalender gemaakt, waarin de voor dat jaar geldende informatie is vermeld zoals:

  • vakantieplanning;
  • studiedagen van het personeel;
  • lestijden voor gymnastiek en/of zwemmen;
  • namen van teamleden en hun specifieke taken en functies binnen de school.

Heeft u nog vragen? Loopt u gerust even bij ons binnen!

De schoolgids kunt u hieronder downloaden.
schoolgids 2023-2024 def.pdf