Ouders

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ouders hebben hun kind bij ons op school en mogen dus meepraten over het onderwijs dat op school gegeven wordt. Een samenspel tussen ouders en leerkrachten kan leiden tot een gezamenlijk product -> goed onderwijs voor het kind.

Ouders nemen dus een belangrijke plaats in. Op tal van terreinen denken en werken ze mee op school. Enthousiaste ouders zijn dan ook altijd welkom. We stellen het dan ook bijzonder op prijs, als belangstellenden zich bij het leerkrachtenteam of bij de MR- of OR aanmelden.