Ons onderwijs

Obs Menterhorn is een openbare basisschool. Leerlingen vanuit elke achtergrond, cultuur en levensovertuiging zijn welkom op onze school. Het onderwijs op obs Menterhorn draait om 5 belangrijke woorden; vertrouwen, verbinding, samenwerking, diversiteit en eigenaarschap.

De eerste 2 woorden zijn de voorwaarden om tot ons onderwijs te komen. Deze gaan als een rode draad door ons onderwijs. Voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders is dit de kern van ons onderwijs.

Wij werken vanuit vertrouwen en verbinding. Vertrouwen in elkaar zowel op leerling-leerling niveau , leerkracht-leerling niveau, als vertrouwen in leerkrachten en ouders. Op school werken wij aan het zelfvertrouwen van de leerling, weten wat je kunt of waar je hulp bij nodig hebt. Vertrouwen dat we samen meer weten dan alleen. Het vertrouwen tussen leerling-ouder-leerkracht. Vertrouwen betekent doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Bij vertrouwen hoort ook dat we ruimte geven om te ontdekken.

Werken vanuit verbinding. Iedereen is een onderdeel van het geheel. Wij vinden verbondenheid op school belangrijk. Je hebt de verbinding tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook de verbinding met ouders en externen. Ouders zijn onderdeel van het leerproces van de leerling. De verbinding zoeken wij, indien nodig, met externen die wij binnen halen om onze expertise te vergroten. Daarnaast zoeken wij verbinding met het voortgezet onderwijs om te komen tot een gedegen advisering.

Bij samenwerken gaat het erom samen te komen tot een doel en hierin de anderen te helpen en te ondersteunen. Wij leren onze leerlingen samen te werken. Als schoolteam werken wij samen om elkaar te ondersteunen, kennis te delen en van elkaar te leren. Samenwerking tussen ouders en school is een belangrijk onderdeel. Samen willen wij dat iedere leerling zich maximaal naar de mogelijkheden ontwikkelt.

Met diversiteit bedoelen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Een school is een samenleving in het klein. De verschillen tussen mensen zijn belangrijk. Deze verschillen mogen er zijn. Wij stimuleren leerlingen om hun talenten en leren te ontdekken. “Op welke wijze past leren/ontwikkelen bij mij”. Daarnaast verschillen meningen/achtergronden en opvattingen. Onze taak als school is om leerlingen zich bewust te laten worden van deze opvattingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Als school werken wij aan het eigenaarschap van de leerlingen. De leerling is betrokken bij zijn eigen leren. Hoe ouder een leerling wordt, hoe meer eigenaarschap een leerling kan hebben in het eigen leerproces.