Oudervereniging

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) geeft basisscholen de mogelijkheid naast een MR een ouderraad (OR) in te stellen. De OR bestaat uit ouders / verzorgers van leerlingen van obs Menterhorn. Een ouderraad is geen officieel overleginstituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten. Onze ouderraad is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De statuten van de vereniging zijn tijdens de zakelijke ouderavond van 28 oktober 2014 vastgesteld en zijn voor ouders eventueel verkrijgbaar op school.

Als een kind bij ons op school wordt aangemeld, worden ouders / verzorgers automatisch lid van de vereniging, tenzij men te kennen geeft geen lid te willen zijn. Het lidmaatschap betekent niet dat u contributie moet betalen. In de statuten staat vermeld dat men hiertoe niet verplicht is. Het lidmaatschap houdt in dat u invloed kunt uitoefenen op het functioneren van de ouderraad.
Indien u vragen heeft aan de oudervereniging is het altijd mogelijk om te mailen naar: ov.menterhorn@opron.nl

Voorzitter   Natasja Bosscher   Ouder
Secretaris   Marjolein Haarlemmer   Ouder
Penningmeester   Tanja Wever   Ouder
Lid   Alieke Hummel   Ouder
Lid   Jolanda Vazel   Ouder
Lid    José Klein   Ouder 
Lid   Berber Borgman   Ouder
Lid   Esther Bekkema     Ouder 
Personeel   Marjette Kuiper   Leerkracht
Personeel   Savannah Verkerk   Leerkracht
Personeel   Kyrsia Oliemans   Leerkracht