Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Dat ze bewust en bekwaam worden. Bewust van hun omgeving, van zichzelf en van de kansen die ze hebben voor hun toekomst. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zich kunnen ontplooien. Dat hun dromen uitkomen. En dat ze kunnen worden wie ze willen zijn.

Vorig schooljaar hebben wij Tijd voor Toekomst vooral  ingezet voor de projectweken om hierbij de mogelijkheid te hebben om extra kennis en activiteiten binnen te halen of op excursie te gaan.

Daarnaast wordt de Peuter-Kleutergroep de Bloementuin uit Tijd voor Toekomst bekostigd. U heeft hierover natuurlijk eerder kunnen lezen op het ouderportaal. In deze groep zitten leerlingen van zowel onze school als de Parel en de peuterspeelzaal. Daar is op 2 momenten in de week in kleine groep extra taalaanbod. Als scholen faciliteren wij de leerkrachten de nascholing. De gemeente zorgt voor de locatie en de bekostiging van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.

Vanuit Tijd voor Toekomst zijn wij dit schooljaar de kans om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende activiteiten waarbij   verschillende talenten kunnen ontdekken. We zijn na de kerstvakantie gestart met workshops. Hierbij krijgen de kinderen les van een vakdocent. Dit is onder schooltijd. Voor sommige workshops is het ook mogelijk om na schooltijd een les te volgens.

Op dit moment hebben wij de volgende activiteiten.

-Kunstenaar (alle groepen krijgen dit schooljaar een workshop van 6 lessen)

-Gitaarles (buiten schooltijd voor groep 5 t/m 8)

-Dans (alle leerlingen maken kennis met dans en verschillende vormen van dans)    Daarnaast ook nog na schooltijd voor groep 5 t/m 8)

-Kleuter BOM. Dit is een combinatie van bewegen op muziek en taal.

-Fotografie (de groepen 5 t/m 8) krijgen een 2 tal workshops met de klas over fotografie. Daarnaast nog een aanbod buiten schooltijd

-Rots en Water training. Er wordt een cursus aangeboden na schooltijd.

-Boksend opvoeden (cursus wordt aangeboden door Huis van de Sport in de Menterne)

-Extra excursie naar de Heemtuin

Deze lijst is niet volledig. In het schooljaar komen hier nieuwe uitdagende activiteiten bij.