Privacyreglementen

Hieronder de Privacy protocollen die door obs Menterhorn en scholengroep OPRON worden gehanteerd.