LOT (Luizen Opsporings Team)

Daar waar veel mensen dicht bij elkaar verblijven loopt men de kans op hoofdluis. Aangezien weinig mensen prijs stellen op deze beestjes, trachten wij ze uit te bannen. De school beschikt daarom over een LOT. De leerlingen worden door het LOT iedere 6-8 weken op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. De data waarop dit jaar gecontroleerd wordt, staan in de groeps gebonden nieuwsbrief die u (bijna) maandelijks in uw mailbox ontvangt.

Ouders worden verzocht er op toe te zien, dat hun kind[eren] op genoemde dagen geen gel, vlechten, staartjes, etc. in het haar heeft / hebben.

Zodra er hoofdluis bij een leerling is geconstateerd worden de betreffende ouders  door de groepsleerkracht gebeld met het verzoek actie te ondernemen. Na 1 week wordt de controle [ bij de kinderen waar hoofdluis is geconstateerd] herhaald.

De LOT-ouders zijn geïnstrueerd door medewerkers van de GGD en kunnen eventueel op hulp van die organisatie rekenen. De controle via het LOT is gratis.